jueves, 8 de febrero de 2007

carta de suport a Joan Ponç

Membres actius de la cultura catalana tenim la voluntat de reclamar l'atenció envers una figura singular i cabdal de la història recent de la nostra pintura. Un pintor que, tot i comptar amb l'apreciació indiscutida dels entesos, no ha tingut prou reconeixement de les institucions.
Joan Ponç, fundador de Dau al Set , es va dedicar després amb vehemència a crear un imaginari ric i consistent. En reivindiquem la rellevància perquè pensem que l'impuls de la seva obra, en lloc de difuminar-se, guanya intensitat , resisteix amb força el pas del temps. La perspectiva actual ens permet veure l'excepcionalitat de la seva aportació.
Joan Ponç treballa a partir dels fronts oberts pels seus predecessors ( MIró, Dalí, Picasso) donant lloc a una proposta dificil de classificar. La seva activitat va ser fecunda, crea un univers molt coherent. Ens podríem acostar a Ponç des de molts angles diferents: la seva peculiar tècnica a l ‘oli, els gravats, o les seves col.laboracions amb el món literari, de les quals ens queda una rica sèrie de llibres d’artista (J.V.Foix, J.Fuster,J.L.Goytisolo). Joan Ponç és un artista únic i la seva recuperació tant sols pot constituir un enriquiment a l'hora de comprendre part del discurs artístic que ha generat la nostra història recent. Veiem la unitat i vigència del món poncià com una fita artística indispensable a l'hora que representativa entre els nostres referents culturals.Considerem la seva obra necessària per a una lectura pertinent de les "segones avantguardes".

Aquest manifest vol contribuir a resituar Joan Ponç en la nostra memòria pictòrica, en el nostre paisatge cultural. Continuar ometent-lo seria una renúncia incomprensible, una pèrdua. Valorem la tasca recent feta en l'excel.lent retrospectiva de la Caixa, i la recent exposició del llegat del pintor per la fundació Vila Casas, totes dues fonamentals.
Pensem, doncs, que és el moment que la iniciativa pública prengui el relleu i col.labori amb la privada. I per això volem adreçar-nos als estaments polítics i culturals del país perquè participin en la seva recuperació. Considerem que cal plantejar-se la possibilitat d'ampliar el fons existent des de l'adquisició per part de la Generalitat de la col.lecció Salvador Riera (on hi ha quadres rellevants de l%2

No hay comentarios: